Vergoedingen hoortoestellen

Recht op een vergoeding?

Struijk Acousticon heeft met alle zorgverzekeraars in Nederland een contract afgesloten in 2020. U krijgt eens per 5 jaar een vergoeding van uw zorgverzekeraar wanneer u een gehoorverlies heeft van 35 dB of meer aan ten minste één oor. Dit is een waarde die uit de hoortest komt. Aan de hand van een vragenlijst die u moet invullen (Amsterdamse Vragenlijst) wordt uw gehoorprobleem ingedeeld in een categorie. Het doel van deze vragenlijst is om te weten komen welke problemen u ondervindt in het dagelijks leven en deze duidelijk in kaart te brengen. Struijk Acousticon zorgt dat u wordt ingedeeld in de categorie die perfect past bij uw situatie.

Deze categorieën gaan van 1 t/m 5, waarbij gehoorproblemen in categorie 1 opgelost kunnen worden door vrij eenvoudige hoortoestellen. Gehoorproblemen in categorie 5 vereisen een meer geavanceerde hoortoestel om de problemen op te lossen. Hoortoestellen uit al deze categorieën zijn goede hoortoestellen, maar dit niet de nieuwste modellen. De nieuwste hoortoestellen vallen buiten deze categorieën en worden daardoor ook (nog) niet vergoed door zorgverzekeraars.

Voorwaarden

Als u recht wilt hebben op een vergoeding vanuit uw zorgverzekering moet het hoortoestel dat u aanschaft in dezelfde categorie vallen als waarin uw hoorprobleem is ingedeeld. Wanneer u ingedeeld bent in categorie 3, en u wilt een hoortoestel aanschaffen uit categorie 4, dan vergoedt de zorgverzekeraar vaak niets of slechts een klein deel. Struijk Acousticon kan in dit geval, na twee proeven met hoortoestellen binnen de categorie waarin u bent ingedeeld, een extra zorgaanvraag bij de zorgverzekeraar indienen waarin gemotiveerd wordt waarom u dit geavanceerdere hoortoestel nodig heeft. Uw zorgverzekeraar neemt de uiteindelijke beslissing of dit geavanceerde hoortoestel wordt vergoed.

Hoeveel krijg ik vergoed?

Struijk Acousticon heeft met elke zorgverzekeraar in Nederland een contract afgesloten in 2020. Wat uw zorgverzekeraar precies vergoedt, hangt af van bijvoorbeeld uw leeftijd, het type hoortoestel dat u wilt aanschaffen (uit welke categorie) en welke aanvullende zorgverzekeringen u heeft afgesloten. Bij volwassenen wordt 75% van de aanschafprijs van uw hoortoestel vergoed vanuit de basisverzekering. De overige 25% is dan uw eigen bijdrage of wordt (deels) vergoed vanuit uw eventuele aanvullende zorgverzekeringen. Hierbij moet wel rekening gehouden worden met het feit dat de aanschaf van een hoortoestel onder het verplichte wettelijke eigen risico valt. Voor kinderen onder de 18 jaar wordt 100% van de aanschafprijs van een hoortoestel vergoed.

Rekenvoorbeeld

In dit rekenvoorbeeld wordt de situatie van een fictief persoon genaamd Bob besproken. Bob heeft een hoortoestel nodig uit categorie 3. Vanuit de basisverzekering heeft iedereen eens in de vijf jaar recht op een vergoeding. Aangezien dit Bob’s eerste hoortoestel is, komt hij in aanmerking voor een vergoeding vanuit zijn basisverzekering. Zijn hoortoestel kost €1000. Hiervan betaalt Bob 25% zelf (= €250), dit is zijn eigen bijdrage. De overige €750 wordt vergoed vanuit zijn basisverzekering.

Wel heeft Bob nog €385 eigen risico openstaan bij zijn zorgverzekering. Dit deel betaalt hij ook zelf. Dit betekent dat hij in totaal €600 – €385 = €365 vergoed krijgt vanuit zijn basisverzekering.

Voor meer details over de exacte dekking van uw zorgverzekering kunt u uw polis raadplegen.